ĆWICZENIA LECZNICZE KRĘGOSŁUPA

Revita 23 października, 2022

zaprasza na :

ĆWICZENIA LECZNICZE KRĘGOSŁUPA

prowadzone przez fizjoterapeutów


zajęcia w małych grupach – 4 osoby

czas trwania : 45 minut


START – 2 LISTOPADA 2022


ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ :

  • p o n i e d z i a ł e k , c z w a r t e k – 0 9 : 0 0 i 1 1 : 3 0
  • ś r o d a – 1 7 : 0 0

C E N A

POJEDYNCZE ZAJĘCIA40
K A R N E T 10 Z A J Ę Ć300 zł

Z A P I S Y :

nr telefonu – 7 9 3 1 2 3 5 5 5

u l . K W I A T O W A 39 , Bielany Wrocławskie (budynek komory)