Kontakt

Telefon


Rejestracja

Dzień Godziny
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00

Email

kontakt@revitanormobaria.pl

Seanse normobarii

Dzień Godziny
Poniedziałek 08:30 - 10:30, 11:00 - 13:00, 13:30 - 15:30, 19:00 - 21:00
Wtorek 08:30 - 10:30, 11:00 - 13:00, 13:30 - 15:30, 19:00 - 21:00
Środa 08:30 - 10:30, 11:00 - 13:00, 13:30 - 15:30, 19:00 - 21:00
Czwartek 08:30 - 10:30, 11:00 - 13:00, 13:30 - 15:30, 19:00 - 21:00
Piątek 08:30 - 10:30, 11:00 - 13:00, 13:30 - 15:30, 19:00 - 21:00
Sobota 09:00 - 11:00
Niedziela 19:00 - 21:00