Międzynarodowy DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Revita 12 maja, 2021

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, a 8 maja obchodziliśmy Dzień Położnej.

Z tej okazji składamy życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i satysfakcji z wykonywania tak pięknego zawodu w tym bardzo trudnym pandemicznym okresie.

Wyrażamy ogromne uznanie dla Waszego poświęcenia i zaangażowania w pełnienie jakże trudnych obowiązków.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek, jakimi darzycie wszystkie osoby cierpiące.

Niech radość, uśmiech i wdzięczność podopiecznych wynagradzają Wam codzienne wyrzeczenia, trud i troskę.

REVITANORMOBARIA