CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB SERCA I NACZYŃ

Revita 12 maja, 2022

Polacy są na czele w europejskich statystykach zgonów z powodu chorób układu krążenia. Ogromny wpływ ma na to :

– niezdrowy styl życia (fatalna dieta, palenie papierosów, brak ruchu)

– niechęć do badań profilaktycznych

– niska świadomość pacjentów i działań zapobiegawczych


TROCHĘ DANYCH:

– choroby serca i naczyń krwionośnych są przyczyną 40% zgonów Polaków

– z ich powodu CODZIENNIE UMIERA około 500 osób – nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn

najczęściej diagnozowane choroby to :

 • nadciśnienie tętnicze – 20% zgonów
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) – 23% zgonów
 • miażdżyca – 20% zgonów
 • choroby naczyń mózgowych – 19% zgonów
 • zaburzenia lipidowe
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • niewydolność żylna i żylaki
 • niewydolność serca
 • wady zastawkowe
 • migotanie przedsionków
 • arytmie

Większość schorzeń układu krążenia rozwija się powoli, nie dając początkowo żadnych objawów.

Brak diagnozy, a w konsekwencji leczenia, to główne przyczyny zagrażających życiu: udaru mózgu, zawału serca czy pęknięcia tętniaka aorty lub tętnicy mózgowej.

CZYNNIKI RYZYKA – SKALA SCORE

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) to skala opracowana  pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla krajów europejskich, uwzględniająca pięć klasycznych czynników ryzyka:
• wiek,
• płeć,
• stężenie cholesterolu,
• skurczowe ciśnienie tętnicze,
• palenie tytoniu.

Każdy z nas może, patrząc na to jak się prowadzimy, oszacować ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego.

źródło : https://www.ikard.pl/karta-ryzyka-score.html

Instrukcja stosowania karty:

Proszę o znalezienie tabeli właściwej dla płci, palenia tytoniu i wieku, a następnie – w jej obrębie – kratkę, która najbardziej odpowiada ciśnieniu tętniczemu skurczowemu i poziomowi cholesterolu. W kratce podano ryzyko sercowo-naczyniowe zgonu w ciągu kolejnych 10 lat wyrażone w procentach.


WIĘKSZOŚCI ZACHOROWAŃ MOŻNA ZAPOBIEC !

Wśród wszystkich czynników ryzyka chorób serca i naczyń rozróżnia się:

NIEMODYFIKOWALNE:

Wiek* – ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem u pacjentów obu płci, co ma prawdopodobnie związek z długotrwałym oddziaływaniem na organizm innych czynników ryzyka, a także naturalnym dla procesu starzenia zwężaniem się światła tętnic i coraz większymi obszarami niedotlenienia organizmu.
Dziś w grupie ryzyka są przede wszystkim mężczyźni powyżej 55 roku życia i kobiety powyżej 65 roku życia, ale incydenty sercowo-naczyniowe coraz częściej przytrafiają się znacznie młodszym osobom.

Płeć – większym ryzykiem zachorowania obarczeni są mężczyźni, u których choroby serca dodatkowo pojawiają się aż
o 10 lat wcześniej niż u kobiet. Na choroby serca i naczyń choruje więc statystycznie więcej panów, ale to wśród pań notuje się wyższą śmiertelność.

Dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób sercowo-naczyniowych – za dodatni wywiad rodzinny uznaje się wystąpienie schorzeń układu krążenia u krewnych I stopnia w wieku poniżej 55 lat (u płci męskiej) oraz poniżej 65 lat (u płci żeńskiej).

Wczesna menopauza – hormonalne czynniki mające długofalowy i znaczący wpływ
na poziom ryzyka sercowo-naczyniowego dotyczą przede wszystkim kobiet. 
Istnieje wiele badań potwierdzających wyższą zachorowalność na choroby serca i naczyń u pań z tymi zaburzeniami – to m.in. przedwczesny rozwój migotania przedsionków, które znacząco zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego.

* czynnik z pozoru niemodyfikowalny można zmodyfikować w REVITANORMOBARIA o czym poniżej 😉

Zdolność organizmu do dostarczania tlenu zmniejsza się z wiekiem. Po pięćdziesiątym roku życia nasza wydolność płuc i serca spada o ok. 40 %. Jest to jeden z głównych powodów, przez który zwiększa się nasza podatność na choroby i spadający poziom energii. Jeżeli nie zrobimy czegoś co powstrzyma spadek dotlenienia komórek, działanie naszego organizmu zacznie się pogarszać. Im więcej chorób, stanów zapalnych tym mniejsze dotlenienie tkanek i więcej wolnych rodników. Można w uproszczeniu powiedzieć, że walka z procesem starzenia to walka o tlen i neutralizacja czynników prozapalnych.

MODYFIKOWALNE :

Palenie tytoniu – Wpływ palenia na układ krążenia wyrażany jest liczbą wypalanych dziennie papierosów oraz czasem palenia, ale czynnikiem ryzyka jest również palenie bierne. W przypadku każdego palacza porzucenie nałogu znacząco obniża ryzyko chorób serca i naczyń.

Dyslipidemie – badania jednoznacznie wskazują na znaczenie wysokiego stężenia cholesterolu frakcji LDL w patogenezie miażdżycy, a hipercholesterolemia jest niekwestionowanym czynnikiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Ze zwiększonym ryzykiem wiąże się więc wzrost całkowitego stężenia cholesterolu we krwi (≥5,0 mmol/l), cholesterolu LDL (≥3,0 mmol/l), a także wzrost stężenia triglicerydów (≥1,7 mmol/l).

Nadciśnienie tętnicze – wraz z wiekiem rośnie skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, ale u osób starszych zatrzymują się lub zaczynają spadać parametry ciśnienia rozkurczowego. Ma to związek ze zmianami w dużych tętnicach i innych naczyniach krwionośnych pod wpływem ciśnienia tętniczego. Efekt to nadciśnienie tętnicze, uważane przede wszystkim za czynnik ryzyka choroby wieńcowej, niewydolności serca, udaru mózgu oraz niewydolności nerek. U osób z nadciśnieniem częściej występują też inne czynniki ryzyka chorób układu krążenia, takie jak cukrzyca i dyslipidemie.

Cukrzyca – rozwojowi miażdżycy sprzyja insulinooporność, hiperinsulinemia i upośledzona tolerancja glukozy, a cukrzyca typu 1 i 2 wyraźnie zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, choroby naczyń mózgowych i naczyń obwodowych.
Cukrzyca wydaje się większym zagrożeniem sercowym dla kobiet – u pacjentek występuje aż o 50 proc. większe ryzyko choroby wieńcowej prowadzącej do zgonu.


Otyłość – wskaźnik masy ciała BMI jest skorelowany ze śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia.
Otyłość typu brzusznego podnosi inne parametry stanowiące istotne czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie tętnicze, dyslipidemie, insulinooporność czy nieprawidłowa tolerancja glukozy.

Otyłość bezpośrednio łączy się z przerostem lewej komory serca. Parametrem określającym wielkość ryzyka u pacjentów z nadwagą jest pomiar obwodu talii – u mężczyzn nie powinien przekraczać 102 cm, a u kobiet 88 cm.

Aktywność fizyczna – trening fizyczny i codzienna, dostosowana do możliwości pacjenta aktywność wpływa korzystnie na przebieg miażdżycy, zmniejszając całkowitą śmiertelność nawet o 25 proc., natomiast siedzący tryb życia podwaja ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu incydentów sercowo-naczyniowych.

MAKSYMALNE TĘTNO WYSIŁKOWE = 220 MINUS WIEK

Dieta – badania wykazują, że prozdrowotne zmiany w sposobie żywienia zmniejszają ryzyko incydentów
sercowo-naczyniowych. Druzgocące dla zdrowia rezultaty nieprawidłowej diety to wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie i miażdżyca wraz ze wszystkimi groźnymi konsekwencjami.


Zapraszamy serdecznie wszystkich pacjentów po incydentach sercowo- naczyniowych, ale także tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie na zapas, do odwiedzenia REVITANORMOBARIA .

Przesłanką do stosowania terapii normobarycznej w kontekście chorób kardiologicznych były znane od dawna korzystne efekty leczenia tlenem w podwyższonym ciśnieniu. Parametry wewnątrz komory stwarzają idealne warunki do zapobiegania incydentom wieńcowym, jak również pozwalają na szybszą rekonwalescencję po.

KILKA FAKTÓW – MEDYCYNA NORMOBARYCZNA, A SERCE

 1. wysoka zawartość tlenu poprawia tolerancję wysiłku fizycznego i łagodzi nadciśnienie płucne, jednocześnie zmniejszając objawy niewydolności prawej komory serca
 2. poprawia się stan psychofizyczny pacjenta
 3. poprzez działanie tlenu dochodzi również do zmniejszenia częstości lub całkowitego ustąpienia objawów bólowych o charakterze wieńcowym
 4. 70 x więcej dwutlenku węgla w komorze powoduje rozszerzenie światła naczyń krwionośnych przez co serce, jako pompa, nie musi pokonywać tak dużych oporów naczyniowych, by przepchnąć krew na obieg
 5. ponadto CO2 stymuluje efektywniejszą wymianą gazową w naszych komórkach
 6. molekularny wodór powoduje zwiększenie aktywności enzymów antyoksydcyjnych w surowicy i krwinkach czerwonych
 7. połączenie podaży tlenu i wodoru (w wyższym niż atmosferyczne stężeniu) skutecznie zmniejsza obszar niedokrwienia i martwicy po dokonanym zawale serca – normalizacja pracy komór serca w obrazie EKG
 8. zwiększenie ilości dostarczanego do organizmu tlenu powoduje zmniejszenie lub ustąpienie arytmii serca – przyczyną wystąpienia arytmii w chorobie wieńcowej jest nieprawidłowa pobudliwość elektryczna niedotlenionych komórek mięśnia sercowego
 9. pobyty w komorze normobarycznej skutkują wzrostem pojemności minutowej serca (objętość krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych) i zmniejszają częstość występowania hiperwentylacji u pacjentów.