REGULAMIN KOMORY

Revita 16 lutego, 2021

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SESJI TERAPEUTYCZNYCH W REVITA NORMOBARIA

 1. Komora normobaryczna przeznaczone jest do prowadzenia sesji normobarycznych.
 2. Warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdującego się w kompleksie jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP i ppoż.
 3. Przed wejściem do komory należy zapoznać się z przeciwskazaniami do zabiegu, regulaminem i podpisać się na karcie pacjenta.
 4. Wejście do komory wiąże się z brakiem przeciwwskazań i akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Prosimy każdorazowo przed wejściem do komory powiadamiać personel o zmianach w stanie swojego zdrowia mogących być przeciwwskazaniem do wejścia.
 6. Wejście/ przebywanie/ wyjście odbywa się z personelem komory i stosowanie się do zaleceń obsługi zapobiega działaniom niepożądanym i zapewnia całkowite bezpieczeństwo.
 7. Ze względów higienicznych w komorze normobarycznej wymagane jest obuwie zmienne – własne lub jednorazowe dostępne odpłatnie (1,5 zł) u obsługi. Prosimy o pozostawienie okryć wierzchnich w szafkach w poczekalni.
 8. W poczekalni i śluzie obowiązkowo zakrywamy usta i nos. Wyjątkiem są osoby z przeciwskazaniami do noszenia maseczek.
 9. Do komory zabrania się wnoszenia zapalniczek, zapałek, papierosów, e-papierosów oraz wszelkich urządzeń mogących spowodować pożar.
 10. W komorze normobarycznej zabronione jest: spożywanie posiłków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, używanie otwartego źródła ognia, ingerowanie w urządzenie sterujące prawidłową pracą komory.
 11. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych nie będą obsłużone.
 12. Dla własnego dobra i pozostałych pacjentów prosimy w komorze nie rozmawiać przez telefon komórkowy. Dozwolone jest korzystanie z telefonu w celu słuchania własnej muzyki. Prosimy o wyciszenie dźwięków w telefonie.
 13. W sytuacji potrzeby nagłego opuszczenia komory (złe samopoczucie lub ból) niezwłocznie powiadamiamy personel o zaistniałej sytuacji. Nieuzasadnione opuszczenie komory w czasie sesji wiąże się z brakiem możliwości zwrotu pieniędzy za opłacony zabieg.
 14. Prosimy o nie wrzucanie do WC innych, niż papier toaletowy, przyborów toaletowych.
 15. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić obsługę.
 17. Dzieciom do 7 lat podczas sesji w komorze musi towarzyszyć opiekun.
 18. Prosimy o pilnowanie swoich pociech. Wszystkie zniszczenia dokonane przez dzieci pokrywają finansowo opiekunowie.
 19. Podczas sesji (2h) w komorze zaleca się spożycie ok. 0,5 litra wody.
 20. Za rzeczy wartościowe pozostawione w komorze i poczekalni obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Prosimy o zachownie ciszy w trakcie pobytu w komorze normobarycznej.

! UWAGA !

Z uwagi na środowisko uprzejmie prosimy o przynoszenie wody w butelkach wielorazowego użytku – ograniczy to produkcję plastiku.

Korzystanie z naszych usług oznacza w pełni zaakceptowanie niniejszego regulaminu i stosowanie się do panujących zasad.

Dziękujemy za współpracę